زمان برگزاری مسابقات بخش حفظ جشنواره قرآن و عترت

زمان برگزاری مسابقات بخش حفظ جشنواره قرآن و عترت

مسابقات بخش حفظ جشنواره قرآن و عترت در تاریخ 23 الی 24 مرداد ماه سال جاری به صورت تلفنی انجام می‌گیرد

یکشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 317

به گزارش دبیرخانه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی، مسابقات بخش حفظ جشنواره قرآن و عترت  در تاریخ 23 الی 24 مرداد ماه سال جاری به صورت تلفنی انجام می‌گیرد:

  • این دوره از مسابقات حفظ از طریق ارتباط تلفنی (غیر حضوری و بدون نیاز به حضور درواحد استانی ) صورت می پذیرد که بر اساس زمانبندی اعلامی با ثبت نام کنندگان تماس گرفته می شود.
  • ثبت نام در رشته حفظ 5،2، 10، 20، 30 جزء ویژه دانشجویان و حفظ 5 ، 15 و30جزء ویژه کارمندان و مدرسان بر اساس زمانبندی اعلامی درفایل های زیر در  مسابقات شرکت خواهند نمود.

زمان بندی مسابقات حفظ دانشجویان (آقایان)

زمان بندی مسابقات حفظ  دانشجویان (خانمها)

زمان بندی مسابقات حفظ  کارمندان و مدرسین (آقایان)

زمان بندی مسابقات حفظ کارمندان و مدرسین (خانمها)

 

  • شرکت در مرحله نخست مسابقات بر اساس آئین نامه داوری مراکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم می‌باشد که آن را می توانید از طریق دانلود فایل زیر مشاهده نمایید.

آئین نامه مسابقات حفظ تلفنی قرآن کریم