فهرست

آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت بخش کارکنان، مدرسان

دانشگاه جامع علمی کاربردی

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 412

جهت دانلود آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت  بخش کارکنان، مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی روی گزینه دانلود زیر کلیک کنید

آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت بخش دانشجویان

دانشگاه جامع علمی کاربردی

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 325

جهت دانلود آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی روی گزینه دانلود زیر کلیک کنید