فهرست

آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت بخش کارکنان، مدرسان

دانشگاه جامع علمی کاربردی

یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 812

جهت دانلود آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت  بخش کارکنان، مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی روی گزینه دانلود زیر کلیک کنید

آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت بخش دانشجویان

دانشگاه جامع علمی کاربردی

یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 866

جهت دانلود آئین نامه چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی روی گزینه دانلود زیر کلیک کنید